ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ 

При уредување на Вашиот труд, потребно е да се држите до Образецот за уредување на апстрактот и трудот. Ве молиме не ги менувајте маргини, просторот помеѓу редовите и фонтот на текстот кои се веќе утвредени во Обрасците.
Презентација на трудовите: орално или електронски постер.

Трудот може да биде поднесен на Македонски или на Англиски јазик. Доколку трудот е напишан на македонски јазик, апстрактот, насловот на трудот и името на авторот/авторите треба да биде напишан и на англиски јазик. 


COPYRIGHT FORM
PAPER FORMAT TEMPLATE
МИТ УНИВЕРЗИТЕТ 
СКОПЈЕ
Интернационална научна конференција
„НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП“
5-ти до 6-ти јуни 2017
МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија

(C) 2017 MIT University Skopje