Интернационална научна конференција
„Нови насоки и предизвици на општествената трансформација преку мултидисциплинарен пристап“
5-ти до 6-ти јуни 2017
МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија

МИТ Универзитет, Универзитетска сала – City Gallery
Плоштад Македонија
Скопје, Република Македонија

Contact:
http://www.conference.mit.edu.mk
conference@mit.edu.mk
+389 78 480 918
+389 78 480 931
+389 78 480 932
МИТ УНИВЕРЗИТЕТ 
СКОПЈЕ
Интернационална научна конференција
„НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП“
5-ти до 6-ти јуни 2017
МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија

(C) 2017 MIT University Skopje