РЕГИСТРАЦИЈА
За учество на Меѓународна научна конференција „Нови насоки и предизвици на општествената трансформација преку мултидисциплинарен пристап“, потребно е авторите да уплатат котизација, по добивање на известувањето за прифаќање на апстрактот. 
Котизацијата вклучува: учество на конференцијата, печатена книга на апстракти, CD со Зборник на трудови на конференцијата, кафе паузи и ручек.
Плаќање:
Примател: МИТ Универзитет Скопје
Адреса: Трета Македонска Бригада ББ, 1000 Скопје, Р. Македонија
Трансакциска сметка/ IBAN:  EXPCMK22
MK07270701000887659

Плаќање за Македонија
Примател: МИТ Универзитет Скопје
Адреса: Трета Македонска Бригада ББ, 1000 Скопје, Р. Македонија
Трансакциска сметка: 270064400290133
Банка: Халк Банка Скопје

МИТ УНИВЕРЗИТЕТ 
СКОПЈЕ
Интернационална научна конференција
„НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП“
5-ти до 6-ти јуни 2017
МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија

(C) 2017 MIT University Skopje